therapie

| “Zodat je zelf weer verder kan”

 

 

Als psycholoog in Rotterdam Centrum richt ik me op kortdurende hulpverlening aan volwassenen voor veelvoorkomende psychische problemen. Je kunt met mij contact opnemen als:

  • je je depressief voelt en daar wat aan wilt doen
  • je iets traumatisch hebt meegemaakt wat je dagelijkse leven sterk beïnvloedt
  • je je onzeker of minderwaardig voelt
  • je last hebt van angsten waardoor je dingen gaat vermijden
  • je zo perfectionistisch bent, dat je niet meer tot rust komt en spanningsklachten hebt

 

Mijn behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie: een bewezen effectieve methode voor de meeste psychische klachten. Daarnaast maak ik gebruik van behandelmethoden die hier goed bij aansluiten, zoals EDMR en oplossingsgerichte therapie. Verzekeraars vergoeden mijn behandeling.

Even voorstellen?

 

 

Wil je meer weten over wie ik ben en wat ik doe? Ik stel me graag even voor!

 

Wat is cognitieve gedragstherapie?

 

 

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee stromingen binnen de psychologie: de cognitieve therapie en de gedragstherapie. Het is een actieve therapie waarin je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. In deze vorm van therapie wordt er vanuit gegaan dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door je gedachten (cognities) en gedrag. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij of zij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Wil je meer weten over cognitieve gedragstherapie?

Wat kost een psycholoog?

Omdat de kosten per behandelproduct verschillen en de hoogte van de vergoeding afhangt van de afspraken die je gemaakt hebt met je verzekeraar, kan het soms best ingewikkeld zijn om snel inzicht te krijgen in de kosten. Daarom ontwikkelde ik deze handige rekenhulp zodat je kunt bekijken wat een psychologische behandeling voor jou kost.

Naar de rekenhulp
Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in een afspraak? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Voer voor psychologen

Wil je tips over relevante zaken uit ons werkveld ontvangen? Zo af en toe, wanneer het er toe doet? Zoals de laatste nieuwtjes over veranderingen in het VGCt-opleidingstraject? Of een documentairetip die je niet wilt missen? Vul dan je e-mailadres in en krijg een seintje bij ieder nieuw bericht.