Title Image

Wat zijn de kosten voor cognitieve gedragstherapie?

Wat zijn de kosten voor cognitieve gedragstherapie?

Als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) behandel ik lichte tot matig complexe psychische klachten. Voor deze basis geestelijke gezondheidszorg stelde de overheid drie producten vast: kort, middel en intensief. Bij ieder product hoort een andere behandelduur. De Nederlandse Zorgautoriteit stelde de bedragen vast die per gesprek mogen worden gerekend. Aan het begin van je behandeling maken we een inschatting van je ‘behandelproduct’. 

Product Kort, ongeveer 3-5 gesprekken 

Product Middel, ongeveer 6-8 gesprekken 

Product Intensief, ongeveer 9-12 gesprekken 

Met de tarieven per gesprek kun je zelf een inschatting maken van de kosten en vergoeding van een behandeling.  

60 minuten diagnostiek (intakegesprek):                     € 163,67 (prestatiecode: CO0562) 

45 minuten behandeling (behandelgesprek):             € 120,99 (prestatiecode: CO0497) 

Intercollegiaal kort overleg (overleg huisarts):            € 22,18 (prestatiecode: OV0007) 

Of je zelf wat moet bijbetalen en hoeveel hangt af van je situatie. Heb je een natura- of restitutiepolis? Is je eigen risico al verbruikt? En wat is de ernst van je klachten? Neem na onze telefonische kennismaking contact op met je zorgverzekeraar. Dan weet je precies wat voor jou van toepassing is en kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. 

Sommige mensen kiezen ervoor om mijn behandeling zelf te betalen. Zonder tussenkomst van je huisarts of verzekeraar factureer ik je € 90,- per gesprek van 45 minuten. 

Voer voor psychologen

Wil je tips over relevante zaken uit ons werkveld ontvangen? Zo af en toe, wanneer het er toe doet? Zoals de laatste nieuwtjes over veranderingen in het VGCt-opleidingstraject? Of een documentairetip die je niet wilt missen? Vul dan je e-mailadres in en krijg een seintje bij ieder nieuw bericht.