Title Image

Hier vind je alle details over de basiscursus CGT op een rij

ALLE DETAILS OVER DE BASISCURSUS CGT OP EEN RIJ  

 

De cursus begint met een inleiding in de cognitieve gedragstherapie en bestaat in totaal uit twee delen. In het eerste deel ligt de focus op het opstellen van een behandelplan. Hiervoor leer je gebruik te maken van verschillende analyses en gesprekstechnieken om je cliënten te motiveren met de behandeling aan de slag te gaan. 

Na het tweede cursusdeel weet je hoe je cognitieve gedragstherapie toepast bij diverse psychische stoornissen. Zo leer je onder andere verschillende cognitieve technieken en het uitvoeren van exposure en gedragsexperimenten. 

WELKE ONDERWERPEN KOMEN IN DE CURSUS AAN BOD? 

 

 • De kenmerken en achtergrond van cognitieve gedragstherapie. 
 • De behandelfasen van het cognitief gedragstherapeutisch proces. 
 • De therapeutische relatie en het motiveren van cliënten. 
 • Het diagnostisch proces: opstellen van analyses en behandelplan. 
 • De behandeling van verschillende psychische klachten, namelijk: 
  • angst- en stemmingsstoornissen; 
  • impulsproblematiek; 
  • stress gerelateerde klachten.
 • Verschillende cognitieve technieken en hoe je ze toepast.
 • Ingewikkelde therapeutische interacties en hoe je daarmee omgaat. 

WAT KAN JE NA AFLOOP VAN DE CURSUS? 

 

 • Op een cognitief gedragstherapeutische manier denken. 
 • Betekenisanalyses en functieanalyses opstellen en interventiestrategieën ontwerpen. 
 • De kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven. 
 • Biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen.
 • Vaststellen welk behandelprogramma voor een cliënt het meest geschikt is op grond van wetenschappelijke inzichten. 
 • Een individueel behandelplan opstellen en een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten, op grond van diagnostiek en indicatiestelling. 
 • Een adequate werkrelatie met cliënten opbouwen en onderhouden en, waar nodig, het systeem daarbij betrekken. 

HOE LEER JE? 

 

De cursus bestaat uit 12 lessen en e-learning, waarin je in totaal 100 uur onderwijs volgt. De lessen bestaan uit: 

 • theoretische en praktijkgerichte uitleg; 
 • literatuurstudie en -besprekingen; 
 • demonstraties (door de docent en videofragmenten); 
 • veel oefenen van vaardigheden in rollenspellen (in tweetallen en subgroepen, plenair en met een actrice);
 • praktijkopdrachten; 
 • casuïstiekbespreking. 

Daarnaast bereid je je thuis voor op de lessen door het lezen van literatuur (350 uur), het volgen van de e-learning lessen en het uitvoeren van opdrachten in de praktijk. 

Voer voor psychologen

Wil je tips over relevante zaken uit ons werkveld ontvangen? Zo af en toe, wanneer het er toe doet? Zoals de laatste nieuwtjes over veranderingen in het VGCt-opleidingstraject? Of een documentairetip die je niet wilt missen? Vul dan je e-mailadres in en krijg een seintje bij ieder nieuw bericht.