Title Image

zorg van kwaliteit

 

Welke kwalificaties heb ik als psycholoog?

 

Als gezondheidszorgpsycholoog (afgekort: GZ-psycholoog) ben ik geregistreerd in het BIG-register. Dit is een Nederlandse databank met gezondheidswerkers die de overheid erkent. Ze voldoen aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Die staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Mijn BIG-registratienummer is 99915792925. Volgens de Wet BIG ben ik bevoegd om generalistische basis geestelijke gezondheidszorg te verlenen. Die is bedoeld voor mensen met lichte tot matig complexe psychische problematiek. Zorgverzekeraars vergoeden deze zorg (grotendeels).

 

Daarnaast ben ik bestuurslid van de Vereniging voor gedrags- en cognitieve therapieën (VGCt). Ook sta ik als psycholoog geregistreerd bij het Nederlands instituut van psychologen (NIP). Dat betekent dat ik volgens de NIP-beroepscode werk voor verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig handelen.

Hoe kun je de kwaliteit van mijn zorg beoordelen?

 

Zorgaanbieders, beroepsgroepen en verzekeraars in de geestelijke gezondheidszorg stelden gezamenlijk het ‘Kwaliteitsstatuut geestelijke gezondheidszorg’ vast. Hierin beschrijven ze wat erkende zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording. In mijn kwaliteitsstatuut lees je hoe ik hieraan voldoe.

Wat als je niet tevreden bent over mijn zorg?

 

Als je klachten hebt over mijn behandeling, sta ik er altijd voor open om dit te bespreken. Hopelijk komen we samen tot een oplossing. Lukt dit niet? Dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP).

Voer voor psychologen

Wil je tips over relevante zaken uit ons werkveld ontvangen? Zo af en toe, wanneer het er toe doet? Zoals de laatste nieuwtjes over veranderingen in het VGCt-opleidingstraject? Of een documentairetip die je niet wilt missen? Vul dan je e-mailadres in en krijg een seintje bij ieder nieuw bericht.