Title Image

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Rebecca Warner Therapie |Supervisie |Opleidingen

 

 

Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden van Rebecca Warner Opleidingen en Supervisie.

 

Als docent en supervisor vind ik structuur en duidelijkheid van belang. Dit zie je in de lessen terug in mijn voorbereiding en presentatie. Die duidelijkheid geef ik ook bij de start van onze samenwerking in mijn algemene voorwaarden. Hier lees je wat je van mij kunt verwachten en wat ik van jou verwacht als cursist van een van mijn opleidingen of als supervisant.

 

Heb je naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen? Stel ze mij gerust via info@rebeccawarner.nl of neem telefonisch contact met mij op via 06-24741321.

 

 

1. Wie is wie?
Als je in deze verklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als cursist die bij mij een opleiding volgt of deelnemer aan een supervisietraject.

 

Lees je ‘Rebecca Warner, ‘ik’ ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik Rebecca Warner Therapie | Supervisie| Opleidingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66623456, gevestigd aan het Stationsplein 45, te Rotterdam.

 

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden gelden voor onze overeenkomst, opleiding of supervisietraject die je bij mij volgt.

Als we afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan zijn deze afspraken pas geldig als we deze schriftelijk hebben vastgelegd. Dit kan ook per e-mail.

 

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd. Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We maken dan een nieuwe afspraak, die het niet meer geldige onderdeel vervangt.

 

3. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Je kan je online aanmelden voor een van mijn opleidingen. Bij het aanmelden ga je ook akkoord met mijn algemene voorwaarden. Zo komt onze overeenkomst tot stand.

Voor een supervisie traject stuur ik je na ons kennismakingsgesprek een supervisiecontract. In dit voorstel omschrijf ik de inhoud en een schatting van het aantal sessies en de daarbij behorende prijs per supervisiesessie. Na akkoord op dit voorstel hebben we een geldige overeenkomst.

 

4. Kan ik na aanmelding voor een opleiding nog bedenken? Wat zijn de regels rondom annuleren na de bedenktijd voor de opleiding?

Je hebt na aanmelding nog veertien dagen de tijd om de opleiding kosteloos te annuleren.

 

Na die bedenktijd is je aanmelding definitief en stuur ik je de factuur voor het opleidingsbedrag. Als je bij aanmelding aangeeft dat jouw werkgever betaalt, dan stuur ik de factuur naar jouw werkgever.

Als je niet meer kan deelnemen aan de opleiding, dan kan je je laten vervangen door iemand anders. Ik reken dan €50 administratiekosten. Regel je geen vervanging? Dan moet je de volledige prijs van de opleiding gewoon betalen. Dit moet je ook doen als je tussentijds stopt met de opleiding. Je ontvangt als je stopt geen restitutie van de opleidingsprijs die je betaald hebt.

 

5. Kan ik tussentijds stoppen met een supervisietraject?
Tussentijds stoppen is mogelijk. Je moet dan wel altijd de al gevolgde supervisiesessies betalen.

 

6. Wat zijn de regels rond betaling?

De betalingstermijn voor de factuur is veertien dagen.

Als je mijn factuur te laat betaalt, dan kan ik de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

Kun je niet de factuur in één keer betalen, dan is het mogelijk om de factuur in 3 termijnen te betalen. De gehele factuur moet dan wel betaald zijn voor het einde van de cursus. Pas na betaling van de gehele factuur wordt er aan de verenging doorgegeven dat je de cursus hebt behaald.

 

7. Wat gebeurt er als ik een opleiding niet kan verzorgen? Of als er te weinig deelnemers zijn?

De opleiding gaat alleen door met een minimaal aantal deelnemers. Ik hou het recht om de opleiding op een ander moment aan te bieden, als ik niet voldoende aanmeldingen heb. Kan je niet op de nieuwe voorgestelde data van de opleiding? Dan ontvang je een restitutie van de volledige opleidingsprijs. Eventuele restitutie vindt binnen 14 dagen plaats.

 

Kan ik een bijeenkomst van de opleiding vanwege ziekte of andere omstandigheden niet verzorgen? Dan zoek ik eerst een vervanger. Lukt dit niet? Dan wordt de bijeenkomst op de vooraf geplande reservedag ingehaald, of spreken we een andere datum af. Kan je niet op die dag? Dan krijg je geen restitutie van de betaalde prijs voor die bijeenkomst.

 

8. Wat kan je wel en niet van mij verwachten? Wat verwacht ik van jou?

Ik doe mijn uiterste best om te zorgen dat de opleiding die ik voor je verzorg van de kwaliteit is wat je van een dergelijke opleiding kan verwachten, maar ik kan je geen resultaten beloven. Het succes van de opleiding is namelijk mede afhankelijk van jouw actieve bijdrage en inzet tijdens de opleiding of supervisietraject.

 

Omdat ik tijd voor je reserveer voor een supervisiesessie vraag ik je om minimaal 24 uur van tevoren aan te geven als je niet bij een sessie aanwezig kunt zijn. Doe je dit later? Dan breng ik 50% van de sessieprijs in rekening voor de gemiste sessie.

 

9. Wat als je niet helemaal tevreden bent met de opleiding? Of als we een (dreigend) conflict hebben?

 

 

Geef op tijd aan of als ontevreden bent met de opleiding of supervisietraject die je bij mij volgt. Of als je vindt dat iets niet lekker loopt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hoeft het niet tot een geschil te komen.

 

Het samen oplossen heeft altijd mijn voorkeur.

 

Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de VGCt. De registratiecommissie behandelt klachten van leden die onderwijs geven. En geven advies om tot een oplossing te komen in het geschil. De uitspraak van de vereniging is voor Rebecca Warner bindend.

 

Komen we er niet uit, dan leggen we ons geschil voor aan de rechter te Rotterdam, of – als op basis van de wet een andere rechter bevoegd is – aan deze bevoegde rechter. Hiervoor geldt het Nederlandse recht.

 

Wil je mij voor schade aansprakelijk stellen? Dan stuur je mij een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je mij precies aansprakelijk stelt. Ook geef je mij een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken.

 

Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en maximaal de cursusprijs of de prijs van het supervisie traject. Ben ik voor de aansprakelijkheid voor de schade verzekerd? Dan blijft de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.

 

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, of schade door bedrijfsstagnatie.

Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als ik door opzet of bewuste roekeloosheid de schade zelf heb veroorzaakt.

 

10. Wat mag je doen met de cursusmaterialen?

Op de cursusmaterialen (draaiboek, presentaties) die ik je tijdens de opleiding geef, heb ik de intellectueel eigendomsrechten. Je mag deze materialen voor jezelf of voor jouw studie gebruiken. Het is niet toegestaan om deze met collega’s te delen, of op te nemen in een eigen opleiding of de inhoud of delen hiervan op een andere manier te verspreiden, bijvoorbeeld op social media of blogs. Wil je dit wel doen? Vraag dan altijd vooraf toestemming aan mij.

Gratis download: FABA CGT hulp

Je staat op het punt om de FABA CGT infographic te downloaden.

Een praktisch hulpmiddel om de analyses vlot op papier te krijgen en de faba’s makkelijker en sneller toe te passen. Je gaat ‘m vast heel handig vinden.

Nog even je naam en e-mailadres invullen en dan sturen we de link direct naar je mailbox.

Het kan zijn dat de mail van Rebecca Warner in je spambox terechtkomt. Vergeet niet daar ook even te kijken als je het niet direct kunt vinden.

Veel plezier ermee!