CATEGORY: Archief

Cursus positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie september

Course Access: Lifetime
Course Overview

Deze 3-daagse cursus is een kennismaking met positieve
psychologie en oplossingsgerichte therapie. In de cursus is er veel aandacht
voor het praktisch oefenen van vaardigheden en het ontwikkelen van een
oplossingsgerichte attitude en oplossingsgerichte gespreksvoering. Dit wordt
gedaan middels rollenspelen en oefeningen. Daarnaast worden literatuur en
wetenschappelijk onderzoek uitgebreid besproken. Aan elke bijeenkomst is
huiswerk verbonden in de vorm van literatuur en praktijkopdrachten.