Title Image

Zorgprestatiemodel

Nieuw sinds 1 januari 2022: het ZorgPrestatieModel

 

Sinds begin van dit jaar is er iets veranderd in de ggz. Het ZorgPrestatieModel is ingevoerd. Dit is een nieuwe manier waarop de kosten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland worden berekend en vergoed. Het ZorgPrestatieModel is veel transparanter voor cliënten en er is een veel lagere administratieve last voor de behandelaren. Op deze pagina kun je alles lezen over de manier waarop vanaf 1 januari 2022 de kosten worden berekend, hoe deze worden gefactureerd en wat je vergoed krijgt. Je kunt ook de folder doornemen of deze informatieve video bekijken.

Wat verandert er op de rekening?

 

Je kunt op de rekening die je van mij toegestuurd krijgt en op de betalingsspecificatie van de zorgverzekeraar precies zien wanneer je behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Je krijgt de rekening ook sneller. Zo weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en hoeveel je van je eigen risico moet betalen. Op de rekening staat ook de zorgvraagtypering.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

 

Op de rekening staan zorgprestaties. Bij mij zijn 3 verschillende zorgprestaties mogelijk:

 

 • Consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoek ik welke problematiek er bij je speelt;
 • Consult behandeling: bij behandeling ga ik met jou in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken;
 • Intercollegiaal overleg: als ik het voor jouw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

 

Met de komst van het zorgprestatiemodel wordt de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg overzichtelijk en transparant. De kosten van je behandeling worden bepaald door de duur van je consult, het beroep van de professional waarmee je het consult hebt en of het een diagnostiek- of behandelconsult is. Daarnaast kan het zijn dat ik het voor jouw behandeling noodzakelijk vind om te overleggen met een externe collega. Dan breng ik intercollegiaal overleg in rekening.

 

In de tarieven is ook de tijd meegenomen die wordt besteed aan administratie en verslaglegging buiten de sessies om. Heb je een behandelconsult van 45 minuten, dan komt daar gemiddeld 15 minuten extra tijd bij voor verslaglegging. Dit breng ik niet aanvullend nog bij jou in rekening.

 

Het verschil tussen een diagnostiekconsult en een behandelconsult zit in de administratieve handelingen die horen bij een intake. Bij een diagnostiekconsult worden uitgebreidere verslagen geschreven en een brief voor de huisarts. Om de kosten van al deze extra handelingen te kunnen dekken, is het tarief voor een diagnostiekconsult hoger dan dat van een behandelconsult.

Planning = realisatie

 

Voor het intakegesprek plannen we 60 minuten. En voor een behandelgesprek 45 minuten. Ik stuur een factuur voor de tijd die ik gereserveerd heb voor de afspraak. Mocht de afspraak 15 minuten langer of korter duren, dan pas ik de tijdsduur van de afspraak aan. Dit geldt niet wanneer de afspraak meer dan 15 minuten later begint door onverhoopte vertraging van jouw kant. Of wanneer de afspraak 15 minuten korter duurt als jij onverwacht eerder weg moet.

Tarieven GGZ-2022

 

De hoogte van tarieven zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

 

 • 60 minuten diagnostiek (intakegesprek):                     € 163,37 prestatiecode CO0562
 • 60 minuten behandeling (behandelgesprek):             € 120,99 prestatiecode CO0497
 • Intercollegiaal kort overleg (overleg huisarts):            € 22,18 prestatiecode OV0007

 

Wil je de tarieven nakijken? Kijk dan op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Om de juiste tarieven te vinden, vul je het volgende in:

 

 1. Setting = Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II
 2. Beroepscategorie: GZ-psycholoog – Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
 3. Consulttype = diagnostiek of behandeling
 4. Tijdsduur = duur van de ingeplande afspraak
 5. Financieringsstroom = GGZ

Voer voor psychologen

Wil je tips over relevante zaken uit ons werkveld ontvangen? Zo af en toe, wanneer het er toe doet? Zoals de laatste nieuwtjes over veranderingen in het VGCt-opleidingstraject? Of een documentairetip die je niet wilt missen? Vul dan je e-mailadres in en krijg een seintje bij ieder nieuw bericht.