Title Image

Algemene Voorwaarden Therapie

Algemene voorwaarden

Rebecca Warner Therapie |Supervisie |Opleidingen

 

Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden van Rebecca Warner Therapie.

 

Ik vind het belangrijk om mijn werkwijze zo helder mogelijk te maken. Dit doe ik door je te informeren op mijn website, informatie te geven tijdens de behandeling en bij de start van onze samenwerking in mijn algemene voorwaarden. Hier lees je wat je van mij kunt verwachten en wat ik van jou verwacht tijdens een behandeltraject. Zo kunnen we van het behandeltraject een gezamenlijk succes maken.

 

Heb je naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen? Stel ze mij gerust via info@rebeccawarner.nl of neem telefonisch contact met mij op via 06-24741321.

 

1. Wie is wie?
Als je in deze verklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als cliënt die bij mij een behandeltraject volgt.

Lees je ‘Rebecca Warner, ‘ik’ ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik Rebecca Warner Therapie|Supervisie|Opleidingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66623456, gevestigd aan het Stationsplein 45, te Rotterdam.

 

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden horen bij alle behandeltrajecten die je bij mij volgt.

Als we afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan zijn deze afspraken pas geldig als we deze schriftelijk hebben vastgelegd. Dit kan ook per e-mail.

 

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd. Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We maken dan een nieuwe afspraak, die het niet meer geldige onderdeel vervangt.

 

3. Hoe start ik een behandeling?
We starten altijd met een kosteloos telefonisch kennismakingsgesprek. In dit eerste gesprek bespreken we kort je klachten, leg ik je wat meer uit over de therapie en kijk ik of ik iets voor je kan betekenen. Daarnaast bespreek ik de kosten van psychologische hulpverlening, de vergoedingen door de verzekeraar en de voorwaarden waaronder ik het behandeltraject uitvoer.

 

Op basis van deze informatie kan je besluiten of je met mij een behandeltraject wilt aangaan. Als je in gesprek wilt (een behandeling wilt starten), dan maken we een afspraak en stuur ik je een bevestiging per e-mail. Bij de bevestiging stuur ik je ook deze algemene voorwaarden toe en geef ik aan wat je mee moet nemen naar het eerste gesprek.

 

4. Wat vraag ik je om mee te nemen bij het eerste gesprek?
Bij de eerste sessie van de behandeling vraag ik je om de verwijsbrief van je huisarts mee te nemen en ter voorbereiding een aantal vragenlijsten in te vullen, ook kan je dit nalezen op mijn website. [https://rebeccawarner.nl/therapie/behandeling/]

 

5. Welke prijzen gelden er voor een behandeling? Hoe werkt de betaling?
De kosten zijn afhankelijk of de behandeling valt onder een diagnose waarvoor de basis zorg GGZ geldt. Als dit zo is dan vergoed jouw verzekeraar de behandeling.

Het kan zijn dat jouw verzekeraar een eigen bijdrage vraagt. Deze bijdrage hangt bijvoorbeeld af hoeveel zorg je al hebt afgenomen in het jaar van behandeling. Ook kan er een verschil zijn of je een restitutie polis of natura polis hebt.

 

6. Welke eigen bijdrage geldt er voor je? Waar moet je aan denken bij het gebruik van de online tool op mijn website?

Op mijn website vindt je een rekenhulp. Hiermee kan je berekenen welke eigen bijdrage je mogelijk moet betalen. Deze rekenhulp is met de nodige zorg samengesteld, maar kan fouten bevatten. Ik raad je dan ook altijd aan om bij je verzekeraar na te vragen wat jouw eigen bijdrage is, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

7. Hoe werken we samen als er geen vergoeding van een verzekeraar is?
Als de behandeling niet valt onder de basis GGZ, dan zal ik dit altijd vooraf met je bespreken. Je kan er dan voor kiezen op basis van mijn sessietarief de behandeling te volgen. De prijs hiervan vind je op mijn website. Ik geef dan aan hoeveel sessies we mogelijk nodig hebben en stuur je dan maandelijks een factuur voor de afgenomen sessies in de betreffende maand. De betalingstermijn van die factuur is veertien dagen.

 

8. Wat gebeurt er als we een behandeltraject aanpassen?

Als er gedurende een behandeling blijkt dat een ander behandelplan nodig is, dan bespreken we dit tijdens een van onze sessies. Ik bekijk dan ook of de wijziging consequenties heeft voor het aantal sessies dat we nodig hebben voor de behandeling en ook voor de vergoeding van je verzekeraar, of de kosten als jezelf de behandeling betaalt.

 

9. Wat kan je wel en niet van mij verwachten? Wat verwacht ik van jou om de behandeling tot een succes te maken?
Ik doe mijn uiterste best om te zorgen dat het behandeltraject succesvol verloopt. Ik zorg dat de sessies voldoen aan de kwaliteit en eisen die aan een therapeut gesteld kunnen worden. Ik ben onder andere lid van diverse beroepsorganisaties en volg regelmatig opleidingen. Ik kan echter geen resultaten beloven. Het succes van de behandeling is namelijk mede afhankelijk van jouw actieve bijdrage en inzet tijdens de behandeling.

 

10. Wat zijn de regels rondom annulering van een sessie?

Annulering van een sessie is kosteloos tot 24 uur van tevoren. Omdat ik tijd voor je reserveer zal ik 50% van de sessieprijs in rekening brengen als je later annuleert.

 

11. Wat als je niet helemaal tevreden bent met mijn werkzaamheden? Of als we een (dreigend) conflict hebben?

Geef op tijd aan als je ontevreden bent met de behandeling die je bij mij volgt. Of als je vindt dat iets niet lekker loopt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hoeft het niet tot een geschil te komen.

 

Het samen oplossen heeft altijd mijn voorkeur.

 

Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de rechter te Rotterdam, of – als op basis van de wet een andere rechter bevoegd is – aan deze bevoegde rechter. Hiervoor geldt het Nederlandse recht.

 

Wil je mij voor schade aansprakelijk stellen? Dan stuur je mij een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je mij precies aansprakelijk stelt. Ook geef je mij een redelijke termijn om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken.

 

Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en maximaal het factuurbedrag van een behandeltraject. Ben ik voor de aansprakelijkheid voor de schade verzekerd? Dan blijft de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.

 

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, of schade door bedrijfsstagnatie.

Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als ik door opzet of bewuste roekeloosheid de schade zelf heb veroorzaakt.

Voer voor psychologen

Wil je tips over relevante zaken uit ons werkveld ontvangen? Zo af en toe, wanneer het er toe doet? Zoals de laatste nieuwtjes over veranderingen in het VGCt-opleidingstraject? Of een documentairetip die je niet wilt missen? Vul dan je e-mailadres in en krijg een seintje bij ieder nieuw bericht.