positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie

Opleiding positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie

 

In deze 3-daagse cursus  maak je kennis met positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Er is veel aandacht voor het praktisch oefenen van vaardigheden en het ontwikkelen van een oplossingsgerichte attitude en oplossingsgerichte gespreksvoering. De cursus is gericht op de praktijk en er wordt veel gewerkt met eigen casuïstiek zodat je leert om de methode toe te passen binnen je eigen doelgroep. De opleiding is als nascholing geaccrediteerd bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT).

 

 

Docenten: Marjolein Geldermans & Rebecca Warner, beiden GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCT.

Online leeromgeving

 

In de cursus wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving. Hier staat beschreven welke voorbereidingen er verwacht worden voor de les, je vind hier de presentaties terug uit de lessen en je kan hier met elkaar informatie uitwisselen.

 

Alles overzichtelijk bij elkaar.

Kosten

 

 • 750 euro
 • Inclusief digitale reader en online omgeving, koffie en thee
 • Exclusief literatuur en maaltijden

Inhoud van de cursus

 

De positieve psychologie als “moderne” stroming binnen de sociale wetenschappen is gebaseerd op de bevinding dat het generen van en de focus leggen op positieve emoties een belangrijke bijdrage levert aan het gevoel van welzijn en veerkracht. De positieve psychologie focust niet zozeer op problemen en het ontstaan ervan, maar op de factoren die bijdragen aan succes en gevoel van welzijn en geluk. Daar zijn oefeningen voor ontwikkeld die in de cursus aan de orde komen. In de oplossingsgerichte therapie die daarbij aansluit wordt er stapsgewijs toegewerkt naar gewenst gedrag en de gewenste situatie. Het stellen van de zogenaamde schaalvragen waarmee o.a. doelen concreet gemaakt kunnen worden zijn hierbij behulpzaam. Een probleem is er nooit altijd en in dezelfde mate. In de oplossingsgerichte therapie wordt er gezocht naar de uitzonderingen op het probleem. Wanneer gaat het beter, wat doet de cliënt dan anders, of hoe is de situatie anders? Met behulp van uitzonderingsvragen zoeken we naar de momenten dat het gewenste gedrag of de gewenste situatie zich al voordoet. De cliënt wordt aangemoedigd te focussen op meer te doen van wat helpt en zo de gewenste doelen te bereiken. Oplossingsgerichte vragen helpen om o.a. meer zicht te krijgen op de eigen kwaliteiten en krachtige eigenschappen die daarbij kunnen worden ingezet. De cliënt is hierbij de expert. In de praktijk blijkt dat oplossingsgerichte therapie korter duurt dan de traditionele therapie, er minder burnout voorkomt bij therapeuten, en cliënten meer autonomie ervaren. Door te focussen op succes en op positieve emoties kan de therapie eveneens als “leuker” worden ervaren door zowel therapeut als cliënt.

Doelstelling van de cursus

 

 • Vergaren van kennis over positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie
 • Het leren integreren van positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie in het kader van de cognitieve gedragstherapie binnen een klachtgerichte setting
 • Opstellen van analyses gericht op gewenst gedrag en het versterken van positieve emoties
 • Leren toepassen van interventies uit de positieve psychologie en de oplossingsgerichte therapie
 • Het onder de knie krijgen van oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Het inzetten van oplossingsgerichte motivatietechnieken bij eigen casuïstiek

Werkwijze

 

In de cursus wordt interactief gewerkt: er wordt geoefend, ervaringen worden besproken, concrete technieken worden in casussen toegepast, en er wordt een positieve sfeer en attitude gecreëerd.

 

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

– Trainen van positieve emoties.

– Schaalvragen.

– Positieve psychologie integreren met klachtgericht werken.

– Oplossingsgerichte attitude binnen het team/de werksituatie.

– Oplossingsgerichte gespreksvoering.

Doelgroep

 

 • Professionals en hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring theoretische willen onderbouwen en verdiepen
 • Psychologen die lid zijn van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)

Startdatum

 

De cursus bestaat uit 3 cursusdagen van 10 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags. Deze cursus zal tweemaal als Incompany cursus worden gegeven, in juni en september.

Certificaat

 

De cursisten ontvangen een certificaat indien zij minimaal 90% aanwezig zijn geweest en de cursus met goed gevolg hebben afgerond. Volgens de richtlijnen van de VGCT mag er niet meer dan 10% van de contacttijd verzuimd worden. Bij 10 tot 20% verzuiming van de contacttijd zal er een compensatieopdracht moeten worden uitgevoerd. Bij meer dan 20% verzuim kan het certificaat niet worden behaald.

Studiebelasting

 

De opleiding bestaat uit 18 uur klassikaal onderwijs. Daarnaast staat er voor het lezen van de literatuur 9 studie uren.

Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van een oplossingsgerichte attitude,  het toepassen van kennis en technieken uit de positieve psychologie en het aanleren van vaardigheden om oplossingsgerichte therapie uit te kunnen voeren. Om dit te bewerkstelligen zullen de volgende leermethodieken worden toegepast.

 • Theoretische inleidingen door de docenten (presentaties)
 • Literatuurbesprekingen
 • Demonstraties door de docenten
 • Het trainen van vaardigheden middels rollenspelen
 • Oefeningen in subgroepen naar aanleiding van eigen casuïstiek
 • Praktijkopdrachten
 • Het uitwisselen van ervaringen

Accreditatie

 

 

De cursus is geaccrediteerd door de VGCT. Mocht het voor jou van belang zijn dat de cursus ook bij een andere vereniging wordt geaccrediteerd, neem dan contact met mij op.

Literatuur

 

 

In de opleiding positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie wordt het volgende boek gebruikt:

 

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in een afspraak? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Voer voor psychologen

Wil je tips over relevante zaken uit ons werkveld? Zo af en toe, wanneer het er toe doet?

En… ontvang gelijk de laatste nieuwtjes over de veranderingen in het opleidingstraject bij de VGCt en een documentaire tip die je niet wil missen!